Temadag i hållbar vattenanvändning

- 3 juli, Visby, Almedalen, Donnersgatan 2

Välkommen till en heldag där experter, representanter från industrin i form av uppdragsgivare forskare och innovatörer berättar både om utmaningar och om möjligheter i branscher där vatten ingår som viktig komponent i processen.

Att vår industri, både läkemedels- och kemikalieindustrin är viktiga för att vi ska kunna upprätthålla hög kvalitet inom hälsovården och för vår nations ekonomiska utveckling är tydligt. Men hur påverkas naturen av vår läkemedels- och kemikalieanvändning? Hur ser utvecklingen ut i närtid och i framtiden? Vilka nya lösningar finns det?

Årets temadag i hållbar vattenanvändning (sustainable water management) har organiserats för att möta behoven av en plattform där representanter från viktig industri, akademi, innovatörer och andra får möjlighet att träffas och utbyta idéer och knyta kontakter för att bättre samarbeta kring hållbar vattenanvändning. Evenemanget arrangeras av Kemivärldenbiotech och WIN Water.

Dagens program

08:30
Välkommen!

09:00
Kemivärldenbiotech, Ndumbe Öhman: Om vårt vatten.

09.05
WIN Water: Maria Sätherström Lantz, moderator

Hur ser vattentillgången och vattenreningen ut nationellt? Tjänligt/säkert dricksvatten. Vad görs och vad är svårt att utföra? Nya innovationer inom området.

09:10
Svenskt Vatten: Dan Löfgren, Kommunikationschef: Utmaningar på kort och lång sikt för VA-Sverige.

09.30
Region Gotland: Patric Ramberg, Förvaltningschef: Vattentillståndet i Region Gotland, nu och i framtiden.

09.50
IKEM: Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef: Förutsättningar ur industrins perspektiv. Var står IKEM i fråga om hållbar vattenanvändning och vad erbjuder de industrin inom detta område. Vad ser man händer på sikt?

10:15
Kaffe och mingel (20 min)

Nya tekniker och nya innovationer och implementering av dessa. Hur kan nya tekniker ändra förutsättningarna för H2O-rening?

10:35
Orbital Systems: Sara Sterner, kommunikationschef: 
Hur vi går från 200 till 20 liters vattenförbrukning per dag hemma!

10.55
Waters Sverige AB: Jayesh Kattla, Account Manager
Pushing the boundaries of what’s possible and unleashing the science to make it a reality.
och Högskolan Kristianstad, Erland Björklund, Professor
Status lagändringar avseende vattenrening och aktuella lösningar.

11:30
Watersprint: Linda Kokkola, vice VD, Watersprint. Watersprint – innovativ och miljövänlig teknologi för vattendesinficering.

11.55
Värmevärden AB och Nynas AB: Jonas Dyrke, Affärsutvecklare: Presentation av ett framgångsrikt samarbete.

12:20
WIN Water

12:30
Lunch och mingel

Reningstekniken inom industrin skiljer sig från den i kommunala reningsverk. Hur ser hållbar vattenanvändning ut inom industrin?

13:30
Pfizer: Bengt Mattsson, Manager CSR & Environment: Hållbar vattenanvändning. Behov, långsiktigt?

13.55
AstraZeneca: Karin Boström, Environmental Improvement Lead: Hållbar vattenanvändning, Vilka behov avseende vattenrening ser man nu och i framtiden?

14.15
Sweden Water Research (SWR): Kenneth Persson, Forskningschef: Framtidens vattenrening – innovationer som redan finns och de vi kanske saknar.

14:40
Kaffe och mingel (20 min)

15:00
Paneldiskussion med frågor från publiken: Maria Sätherström Lantz, moderator:
AstraZeneca, Pfizer, Watersprint, Svenskt Vatten, IKEM, Sweden Water Research / WIN Water, Waters Sverige AB, Högskolan Kristianstad

15:45
Sammanfattning

Ndumbe Öhman
Business Development Manager and Managing Director
Kemivärlden Biotech

Ndumbe Öhman är mediechef och eventorganisatör på tidningen Kemivärldenbiotech.

Hon har en akademisk bakgrund, som MSc medicinsk biologi och MSc i marinbiologi. Ndumbe har de senaste åren arbetat inom säljmarknaden. Hon har ett stort intresse för vatten- och miljöfrågor varför det var självklart för henne att organisera det här vattenseminariet. Sverige behöver industrin och Ndumbe vill visa att industrin gör mycket bra redan nu men att vi tillsammans kan göra ännu bättre när det gäller hållbar vattenrening och vattenförvaltning.

Maria Sätherström Lantz
Manager WIN / Moderator Vårt Vatten

Maria Sätherström Lantz är verksamhetsansvarig för WIN Water – ett affärs- och marknadsnätverk för öppen innovation inom vattenbranschen. Maria har jobbat med affärsskapande mötesplatser i många år, bland annat på Ideon Science Park. Maria har hjälpt många små och stora organisationer med strategi och innovationsprocesser samt affärsnätverkande och är en flitigt anlitad moderator.

Dan Löfgren
Kommunikationschef
Svenskt Vatten

Dan Löfgren är kommunikationschef på Svenskt Vatten sedan december 2016 och var tidigare näringslivs- och kommunikationschef i Norrtälje kommun. Före det arbetade Dan i många år på Företagarna med påverkans- och opinionsarbete.

Patric Ramberg
Förvaltningschef
Region Gotland

Patric Ramberg är Teknisk Direktör på Region Gotland.

Region Gotland ansvarar för socialtjänst, skolor, barn- och äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, räddningstjänst, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med mera. Region Gotland ansvarar även för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskola och kulturfrågor. Region Gotland är också ansvarig för regionens utveckling vilket omfattar områden som näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Gotlands vägledande värdeord är förtroende, omtanke och delaktighet.

Nils Hannerz
Forsknings- och Innovationschef
Ikem

Nils Hannerz är Civil Ingenjör i kemiteknik och har arbetat på industriforskningsinstitut med avloppsteknik. Idag representerar han kemi- och plastindustrierna.

Jayesh Kattla
Account Manager
Waters Sverige AB

Jayesh Kattla currently works as an Account manager, selling purposeful innovation to laboratory-based organizations at Waters Corporation in South of Sweden. Before joining waters, he was a visiting researcher at Gothenburg university working in the field of ovarian cancer. Before moving to Sweden, he completed his PhD in general medicine from the University College Dublin in 2008, Ireland and worked as post doctoral fellow at the National institute of bioprocessing research and training were his research focused on glycobiology of biopharmaceuticals. He was a researcher with entrepreneurial mind-set and deep understanding of LC- MS solutions. In Waters, he strives for customer success.

Erland Björklund
Professor
Högskolan Kristianstad

Erland Björklund – Professor i Analytisk kemi, Högskolan Kristianstad.

Erland har tillsammans med sin forskningskollega Ola Svahn (Högskolan Kristianstad) utvecklat analysmetoder för bestämning av läkemedel, antibiotika och hormoner i miljöprover. Metoderna har använts för monitorering och åtgärder av läkemedelsrester i avloppsvatten och ytvatten kopplat till Hanöbukten och Södra Östersjön på uppdrag av Region Skåne, Havs- och Vattenmyndigheten samt EU. Utvecklingen av analysmetoderna har skett i samarbete med Waters på deras masspektrometrar.

Linda Kokkola
Vice VD
Watersprint

Linda Kokkola, är civilingenjör och har lång internationell erfarenhet både från större och mindre företag där hon haft olika ledarskaps roller. Linda har arbetat med Watersprint sedan början av 2015 och är nu en del av företagets ledningsgrupp där hon bland annat är huvudansvarig för projekten i företaget.

Watersprint AB, är ett ungt Lunda företag med innovativa och miljövänliga vattendesinficerings produkter baserad på UV-LED teknik. Watersprint är i absolut internationall framkant med den nya teknologin och har patent i flera olika länder. Företaget är aktivt inte bara i Sverige utan är också igång med projekt och samarbeten i länder där dricksvatten kvaliteten är ett stort problem.

Jonas Dyrke
Affärsutvecklare
Värmevärden

Jonas Dyrke är Civilingenjör KTH, inriktning industriell energi- och miljöteknik.

Han arbetar som affärsutvecklare med ansvar för Värmevärdens industriaffärer. Ansvaret innebär att följa upp avtal, åstadkomma tekniska förbättringar i industriprocessen, ta fram affärsförslag och skriva avtal. En stor del är sedan att leda affärsprojekt från ax till limpa. Jonas har arbetat 24 år inom energibranschen med att förverkliga idéer till driftklara anläggningar.

Bengt Mattsson
Manager CSR & Environment
Pfizer

Bengt Mattsson är Teknologie doktor från KTH, sedan 1994 arbetandes i läkemedelsindustrin med hållbarhetsfrågor. Delar sin tid mellan Pfizer AB (Head of CSR & Environmental Affairs) och LIF (Läkemedelsindustriföreningen, Manager Policy). Ordförande i de europeiska läkemedelsindustriföreningarnas miljökommitté.

För läkemedelsindustrin finns två huvudsakliga perspektiv på vattenfrågan: vattenanvändning respektive utsläpp till vatten. Av mycket stor fokus för industrin och dess intressenter är utsläpp till vatten av aktiva läkemedelssubstanser från tillverkning respektive patientutsöndring. Presentationen ger ett antal exempel på hur industrin som bransch hanterar dessa frågor på global och lokal nivå, samt hur ett enskilt bolag som Pfizer adresserar frågan (globalt samt på fabriksnivå).

Karin Boström
Environmental Improvement Lead
AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZenecas största högteknologiska produktions- och varuförsörjningsenhet finns i Södertälje med cirka 3 600 medarbetare. Här produceras aktiv läkemedelssubstans och vi bedriver även tillverkning, formulering och förpackning av slutprodukt. Processavloppsvatten från vår tillverkning i Södertälje renas i vårt eget reningsverk i Gärtuna. Reningsverket har en specialutvecklad reningsprocess är anpassat för att bryta ned komplexa läkemedelssubstanser.

AstraZeneca arbetar systematiskt för att säkerställa att de utsläppa av aktiv substans som sker i samband med tillverkningen inte påverkar miljön negativt. Detta görs enligt en metodik som AstraZeneca utvecklat – Environmental Reference Concentration (ERC)-konceptet. Tillverkningsenheten i Södertälje har så kallad flaggskeppsstatus i AstraZenecas produktionsnätverk. Den är AstraZenecas lanseringssite för nya läkemedel i form av tabletter och kapslar som ska ut på den globala marknaden. Nya substanser måste testas i laboratorieskala på reningsverket och godkännas av vår tillsynsmyndighet innan de får omhändertas i reningsverket.

Kenneth Persson
Forskningschef
Sweden Water Research

Kenneth är disputerad kemitekniker med examen från LTH 1994. Han har arbetet på Sweco som konsult i många år med kommunal och industriell vattenrening både nationellt och internationellt.

Han är professor i teknisk vattenresurslära på LTH i Lund och anställd som forskningschef på det kommunala dricksvattenföretaget Sydvatten.

Sedan 2014 är han också forskningschef vid Sweden Water Research i Lund, ett kommunalt forskningsbolag som bildats av NSVA, VA SYD och Sydvatten.

Partner

Vårt Vatten är en del av Almedalspaviljongen